Hướng dẫn cấu hình chỉnh sửa tập tin đuôi html5 trên DirectAdmin

HTML5 là chuẩn ngôn ngữ mới nhất hiện nay. Hiện tại trên các bản DirectAdmin chưa hỗ trợ chỉnh sửa tập tin đuôi html5 trên DirectAdmin.

Cấu hình chỉnh sửa tập tin đuôi html5

Bước 1: truy cập vào SSH

Bước 2: chỉnh sửa tập tin mime.types

vi /etc/mime.types

Thêm dòng text/html5 như hình bên dưới.

Bước 3: restart lại DirectAdmin

systemctl restart directadmin

Refesh lại trình duyệt và kiểm tra. Như vậy chúng ta đã có thể chỉnh sửa trực tiếp các tập tin đuôi .html5 trên giao diện DirectAdmin rồi đó.

Chúc các bạn thành công.

DirectAdminHosting
Comments (0)
Add Comment