Fix lỗi “zmqstat all with {RemoteManager: mail.domain.com->zimbra@mail.domain.com:22” trên Zimbra

Message: system failure: exception executing command: zmqstat all with {RemoteManager: mail.systuts.net->zimbra@mail.systuts.net:22} Error code: service.FAILURE Method: [unknown] Details:soap:Receiver

Nguyên nhân

Do VPS không sử dụng port SSH mặc định 22 và cấu hình Zimbra luôn sử dụng port 22 để Monitor.

Cách xử lý

su - zimbra
zmprov ms MAIL.DOMAIN.COM zimbraRemoteManagementPort 1234

Lưu ý: thay MAIL.DOMAIN.COM bằng hostname của bạn và 1234 bằng port SSH của bạn.

Sau khi hoàn tất chúng ta tiến hành truy cập thử

Kết luận

Hi vọng bài viết này giúp ích được cho các bạn, nếu có bất kì câu hỏi nào vui lòng cho chúng tôi biết vào phần bình luận bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công.

Linux tricksMail ServerZimbra
Comments (0)
Add Comment