Hướng dẫn SSH vào Server/VPS bằng phần mềm PuTTY

PuTTY là một ứng dụng khách SSH và telnet, được phát triển ban đầu bởi Simon Tatham cho nền tảng Windows. PuTTY là phần mềm mã nguồn mở có sẵn mã nguồn và được phát triển và hỗ trợ bởi một nhóm tình nguyện viên.

Hướng Dẫn SSH Vào Server/VPS

Bước 1: mở phần mềm PuTTY điền địa chỉ IP và port của Server hoặc VPS, chọn Open.

Chọn YES

Bước 2: nhập Username

Bước 3: nhập Password

Hướng Dẫn SSH vào Server/VPS sử dụng SSH Key

SSH Key là gì?

Khóa SSH (SSH Key) là thông tin xác thực truy cập trong giao thức SSH. Chức năng của nó tương tự như chức năng của tên người dùng và mật khẩu nhưng lại bảo mật và an toàn hơn rất nhiều. SSH thực hiện việc xác thực đăng nhập bắt tay giữa Client và Server thông qua cặp khóa đã được mã hóa.

Hướng dẫn tạo SSH Key bằng PuTTY.

Bước 1: mở phần mềm PuTTY điền địa chỉ IP và port của Server hoặc VPS, nhưng không chọn Open.

Bước 2: chúng ta chọn mục Auth, chọn Browse để chọn Private Key.

Bước 3: di chuyển đến thư mục chứa file .ppk và chọn Open.

Chọn Open

Bước 4: nhập password của SSH Key.

Chúc các bạn thành công

PuTTYSSH
Comments (0)
Add Comment