Hướng dẫn unblock IP trên DirectAdmin

Trong trường hợp các bạn không thể đăng nhập vào DirectAdmin có thể là do địa chỉ IP Public của các bạn đã bị chặn bởi CSF. Do đó chúng ta cần tiến hành unblock IP trên DirectAdmin. CSF là gì? CSF là tên viết tắt của ConfigServer

Fix Consider disable the folder usage count

Folder disk usage in filemanager Đây là tính năng tính toán tất cả mức sử dụng cho tất cả các tệp trong directory trong filemanager. Giúp thep dõi việc sử dụng đĩa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đối với các tài khoản có mức sử dụng đĩa