Linux Tutorials

Cài đặt Speedtest trên Linux

Speedtest là một trong những công cụ tuyệt vời dùng để kiểm tra hiệu suất kết nối Internet hiệu quả nhất hiện nay. Mỗi ngày có hơn 10 triệu bài kiểm tra đến từ người dùng trên khắp thế giới.

Speedtest Install Options

Fedora/CentOS/Redhat

$ wget https://bintray.com/ookla/rhel/rpm -O bintray-ookla-rhel.repo
$ sudo mv bintray-ookla-rhel.repo /etc/yum.repos.d/
# Other non-official binaries will conflict with Speedtest CLI
# Example how to remove using yum
# rpm -qa | grep speedtest | xargs -I {} sudo yum -y remove {} 
$ sudo yum install speedtest

Ubuntu/Debian

$ sudo apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr
$ export INSTALL_KEY=379CE192D401AB61
# Ubuntu versions supported: xenial, bionic
# Debian versions supported: jessie, stretch, buster
$ export DEB_DISTRO=$(lsb_release -sc)$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys $INSTALL_KEY
$ echo "deb https://ookla.bintray.com/debian ${DEB_DISTRO} main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
$ sudo apt-get update
# Other non-official binaries will conflict with Speedtest CLI
# Example how to remove using apt-get
# sudo apt-get remove speedtest-cli
$ sudo apt-get install speedtest 

FreeBDS

$ sudo pkg update && sudo pkg install -g libidn2 ca_root_nss
$ sudo pkg add "https://bintray.com/ookla/download/download_file?file_path=ookla-speedtest-1.0.0-freebsd.pkg"

MacOS

$ brew tap teamookla/speedtest
$ brew update
$ brew install speedtest --force

Cài đặt SpeedTest trên CentOS 7

Trong bài hướng dẫn này mình sử dụng CentOS 7 để demo, các bạn cài đặt theo hướng dẫn ở trên cho CentOS 7 nhé.

Sau khi cài đặt xong các bạn tiến hành chạy lệnh:

[[email protected] ~]# speedtest
Cài đặt Speedtest trên Linux

Một số mẹo cơ bản sử dụng Speedtest

List các server test gần nhất:

[[email protected] ~]# speedtest -L
Cài đặt Speedtest trên Linux

Test tốc độ mạng theo ID server:

[[email protected] ~]# speedtest -s [ID Server]
Cài đặt Speedtest trên Linux

Kiểm tra version:

[[email protected] ~]# speedtest -V
Cài đặt Speedtest trên Linux

Tham khảo: Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Chúc các bạn thành công.

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments