Hosting Panel Plesk

Generate One-Time Plesk Password Login Link for Plesk Onyx

One-Time Plesk Password Login là gì?

Là đường dẫn liên kết cho phép người dùng thông qua đó truy cập vào giao diện quản lý của Plesk mà không cần phải xác thực username và mật khẩu.

Bài viết này giải thích cách bạn có thể tạo liên kết one-time password login cho Plesk nếu bạn không thể đăng nhập bằng mật khẩu được cung cấp.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn reset Plesk Admin password

Lưu ý: Bài viết này giả định rằng bạn có khả năng và đào tạo để đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH hoặc Remote Desktop Connection

Plesk Onyx (Linux)

1.Login vào Server thông qua SSH

2. Chạy lệnh sau để tạo liên kết đăng nhập một lần:

plesk login

3. Sau khi hoàn thành lệnh này, bạn sẽ thấy đầu ra tương tự bên dưới:

https://<your server IP>:8443/login?secret=1LmJ4VaAnV4K%2Bnslg%2B4Axk03x2t%2 

Lưu ý: Liên kết bạn vừa tạo sẽ chỉ khả dụng trong 24 giờ sau khi tạo

4. Khi bạn đã có liên kết của mình, bạn sẽ cần sao chép và dán nó từ cửa sổ dòng lệnh của bạn

Plesk Onyx (Windows)

1.Login vào Server thông qua RDP

2. Mở cửa sổ Windows Command Prompt (CMD)

3. Chạy lệnh sau để tạo liên kết đăng nhập một lần:

plesk login

4. Sau đó, bạn sẽ thấy đầu ra tương tự được liệt kê dưới đây:

https://<your server IP>:8443/login?secret=1LmJ4VaAnV4K%2Bnslg%2B4Axk03x2t%2
Generate One-Time Plesk Password Login Link for Plesk Onyx

5. Khi bạn đã có liên kết của mình, bạn sẽ cần sao chép và dán nó từ Cửa sổ nhắc lệnh của bạn.

Chúc các bạn thành công

Tags

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments