Browsing loại

Linux Tricks

Mẹo sử dụng câu lệnh History trong Linux

History là câu lệnh được các quản trị viên hệ thống sử dụng để kiểm tra lại các câu lệnh mà user đã thực thi nhằm nắm bắt chính xác các vấn đề của hệ thống. Đây là một câu lệnh phổ biến và cực kì quan trọng, vì thế hôm nay chúng tôi xin…