Browsing Tag

ConfigServer Security & Firewall

Cài đặt CSF trên Directadmin

Tự động cài đặt CSF trên DirectAdmin với Script cd ~ wget -O csf-bfm-install.sh https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-bfm-csf/master/install.sh chmod 700 csf-bfm-install.sh ./csf-bfm-install.sh Cài đặt thủ công …