Browsing Tag

DirectAdmin

Cài đặt SSL miễn phí trên DirectAdmin

Trong bài viết này chúng ta sẽ cài đặt SSL miễn phí trên DirectAdmin thông qua Let's Encrypt một tổ chức cấp phát chứng chỉ SSL miễn phí và hoàn toàn phi lợi nhuận. Trỏ tên miền về Hosting Để đảm bảo cài đặt thành công Let's Encrypt