Browsing Tag

HTTPS

Hướng dẫn Redirect HTTPS cPanel

Sau khi cài đặt SSL hoàn tất các bạn cần tham khảo hướng dẫn redirect https cpanel để chuyển hướng đường dẫn webiste của bạn để bảo mật. Nếu bạn vẫn chưa biết cách cài đặt SSL lên cPanel hãy tham khảo: Hướng Dẫn Upload SSL CPanel Cực…