Browsing Tag

LEMP

Cài đặt LEMP Stack cơ bản trên CentOS 7

LEMP là gì? LEMP là một nhóm phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau (tương tự như LAMP) để cho phép máy chủ lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành Linux, với máy chủ…