Linux Tutorials

Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Speedtest là chương trình kiểm tra tốc độ và hiệu suất kết nối Internet phổ biến được nhiều người dùng trên thế giới. Cung cấp hơn 10 triệu lượt kiểm tra mỗi ngày trên toàn thế giới. Trong đó Speedtest-cli là một tool được phát triển bởi Speedtest.net để kiểm tra băng thông mạng trên hệ điều hành Linux.

Điều kiện tiên quyết:

Speedtest-cli được phát triển bằng ngôn ngữ python. Vì vậy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được cài đặt sẵn python.

Để kiểm tra chúng ta chạy lệnh sau:

Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Nếu chưa cài đặt python, các bạn chạy lệnh cài đặt sau:

[[email protected] ~]# yum install python -y
Hoặc
[[email protected] ~]# yum install python -y

Đọc thêm:  Cài đặt Speedtest trên Linux

Download Speedtest-cli.py

[[email protected] ~]# wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
[[email protected] ~]# chmod +x speedtest-cli

Check the internet speed

Đơn giản chạy lệnh sau:

[[email protected] ~]# ./speedtest-cli
Hoặc
[[email protected] ~]# python speedtest-cli 
Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli
80

Để xem kết quả dưới dạng byte chỉ cần thêm option --bytes:

[[email protected] ~]# ./speedtest-cli --bytes
Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Chia sẻ kết quả test dạng URL các bạn có thể làm như sau:

[[email protected] ~]# ./speedtest-cli --share
Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Tương tự cho option --bytes:

[[email protected] ~]# ./speedtest-cli --share --bytes

Chúc các bạn thành công.

About the author

CẬN THỊ

Thích đàn hát và mê công nghệ.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments