Home Linux Tricks Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

by CẬN THỊ
7 views

Speedtest là chương trình kiểm tra tốc độ và hiệu suất kết nối Internet phổ biến được nhiều người dùng trên thế giới. Cung cấp hơn 10 triệu lượt kiểm tra mỗi ngày trên toàn thế giới. Trong đó Speedtest-cli là một tool được phát triển bởi Speedtest.net để kiểm tra băng thông mạng trên hệ điều hành Linux.

Điều kiện tiên quyết:

Speedtest-cli được phát triển bằng ngôn ngữ python. Vì vậy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được cài đặt sẵn python.

Để kiểm tra chúng ta chạy lệnh sau:

Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Nếu chưa cài đặt python, các bạn chạy lệnh cài đặt sau:

[root@systuts ~]# yum install python -y
Hoặc
[root@systuts ~]# yum install python -y

Đọc thêm:  Cài đặt Speedtest trên Linux

Download Speedtest-cli.py

[root@systuts ~]# wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
[root@systuts ~]# chmod +x speedtest-cli

Check the internet speed

Đơn giản chạy lệnh sau:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli
Hoặc
[root@systuts ~]# python speedtest-cli 
Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli
80

Để xem kết quả dưới dạng byte chỉ cần thêm option --bytes:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli --bytes
Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Chia sẻ kết quả test dạng URL các bạn có thể làm như sau:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli --share
Test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Tương tự cho option --bytes:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli --share --bytes

Chúc các bạn thành công.

0 comment

You may also like

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments