Home Linux Tutorials Top 5 công cụ tìm kiếm File nhanh nhất trong Linux

Top 5 công cụ tìm kiếm File nhanh nhất trong Linux

by CẬN THỊ
51 views

Tìm kiếm hoặc tìm kiếm các tệp trên hệ thống Linux từ thiết bị đầu cuối có thể là một chút thách thức, đặc biệt là đối với người mới. Tuy nhiên, có một số công cụ / tiện ích dòng lệnh để định vị tệp trong Linux.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 5 công cụ dòng lệnh để tìm, định vị và tìm kiếm File nhanh chóng trên hệ thống Linux.

Find Command

Lệnh find là một công cụ CLI mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để tìm kiếm và định vị các tệp có tên phù hợp với các mẫu đơn giản, trong hệ thống phân cấp thư mục. Sử dụng find rất đơn giản, tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp một điểm bắt đầu (trên cùng của hệ thống thư mục) nơi các sinh vật tìm kiếm. Đây có thể là thư mục hiện tại hoặc bất kỳ thư mục nào khác mà bạn nghi ngờ tệp bạn đang tìm kiếm được lưu trữ.

Sau điểm bắt đầu, bạn có thể chỉ định một biểu thức (bao gồm kiểm tra, hành động, tùy chọn và toán tử) mô tả cách đối sánh các File và những việc cần làm với các File đã khớp.

Nó hỗ trợ nhiều tùy chọn để định vị tệp bằng các thuộc tính như quyền, người dùng, nhóm, loại tệp, ngày, kích thước và các tiêu chí có thể có khác. Bạn có thể tìm hiểu một số ví dụ sử dụng lệnh find hữu ích trong các bài viết sau:

Locate Command

Lệnh định vị là một tiện ích CLI thường được sử dụng khác để tìm kiếm File nhanh chóng theo tên, giống như lệnh tìm. Tuy nhiên, nó thực tế hiệu quả hơn và nhanh hơn so với đối tác của nó bởi vì, thay vì tìm kiếm thông qua hệ thống File khi người dùng bắt đầu thao tác tìm kiếm File (cách tìm hoạt động), hãy định vị các truy vấn trong cơ sở dữ liệu chứa các bit và phần của File và của chúng các đường dẫn tương ứng trên hệ thống tệp.

Cơ sở dữ liệu này có thể được chuẩn bị và cập nhật bằng lệnh updatedb. Lưu ý rằng định vị sẽ không báo cáo các File được tạo sau bản cập nhật gần đây nhất của cơ sở dữ liệu có liên quan.

Grep Command

Mặc dù lệnh grep không phải là một công cụ để trực tiếp tìm kiếm File (thay vào đó nó được sử dụng để in các dòng khớp với một mẫu từ một hoặc nhiều File), bạn có thể sử dụng nó để định vị File.

Giả sử bạn biết một cụm từ trong (các) File bạn đang tìm kiếm hoặc bạn đang tìm kiếm một Filecó chứa một chuỗi ký tự cụ thể, grep có thể giúp bạn liệt kê tất cả các tệp có chứa một cụm từ cụ thể.

Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm File README.md có chứa cụm từ “An assortment”, mà bạn nghi ngờ nó phải ở đâu đó trong thư mục chính của bạn, có thể trong ~ / bin, bạn có thể tìm nó như hình minh họa.

$ grep -Ri ~/bin -e "An assortment" 
OR
$ grep -Ri ~/bin/ -e "An assortment" | cut -d: -f1

Với grep flag:

  • -R – tìm kiếm đệ quy thư mục được chỉ định
  • -i – bỏ qua sự phân biệt chữ hoa chữ thường
  • -e – chỉ định cụm từ được sử dụng làm mẫu để tìm kiếm
  • -d – chỉ định dấu phân cách
  • -f – đặt trường được in ra màn hình

Which Command

which command là một tiện ích nhỏ và đơn giản để xác định vị trí nhị phân của một lệnh; nó xuất ra đường dẫn tuyệt đối của một lệnh. Ví dụ:

$ which find
$ which locate
$ which which

Whereis Command

whereis command cũng được sử dụng để định vị một lệnh và nó cũng hiển thị đường dẫn tuyệt đối của nguồn và các tệp trang thủ công cho lệnh.

$ whereis find
$ whereis locate
$ whereis which
$ whereis whereis

Đó là tất cả những gì gói gọn trong bài viết này! Nếu chúng tôi bỏ lỡ bất kỳ công cụ / tiện ích dòng lệnh nào để nhanh chóng định vị tệp trên hệ thống Linux, hãy cho chúng tôi biết qua biểu mẫu bình luận bên dưới. Bạn cũng có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này.

0 comment

You may also like

Leave a Comment