Upgrade / downgrade new version PHP 7.x on DirectAdmin

22

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để upgrade version PHP trên DirectAdmin

Upgrade or Downgrade PHP version

Custombuild 2.0

Đối với VPS sử dụng công cụ custombuild 2.0 các bạn làm như sau:

 cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 7.4 # điền version php mà bạn muốn setup
./build update
./build php n
./build rewrite_confs 

Note: custombuild 2.0 chỉ hỗ trợ PHP từ version 5.3 hoặc phiên bản cao hơn.

Custombuild 1.x

Nếu bạn đang chạy php 5.2 bằng cli hoặc cgi (suphp) và muốn 5.3 thay vào đó, bạn có thể làm như vậy với các lệnh sau:

cd / usr / local / directadmin /
custombuild ./build đặt php5_ver 5.3
./build update
./build php n
./build Rewrite_confs

Kết luận

Lưu ý rằng có những thay đổi giữa các phiên bản này và không phải tất cả các tập lệnh sẽ tương thích 100%. Xem hướng dẫn di chuyển để biết thông tin về những gì đã thay đổi và nếu có bất kỳ hành động nào khác được yêu cầu từ phía bạn.

Chúc các bạn thành công.

Leave A Reply

Your email address will not be published.