Home Hosting PanelDirectAdmin User Level – Add another domain on DirectAdmin

User Level – Add another domain on DirectAdmin

by Quốc Cường
50 views

Mục tiêu

Nếu bạn đang muốn triển khai nhiều website trên một tài khoản Hosting mà không biết làm cách nào để thêm nhiều hơn một tên miền vào Hosting. Bài viết này sẽ đề cập đến vấn đề làm sao để tạo thêm tên miền mới trên DirectAdmin Control Panel.

Step 1: login vào giao diện DirectAdmin chọn Domain Setup.

Add another domain on DirectAdmin

Step 2: chọn Add another domain để thêm tên miền mới

Add another domain on DirectAdmin

Final: điền tên miền mới và chọn Create.

Add another domain on DirectAdmin
Add another domain on DirectAdmin
Tên miền đã được thêm vào thành công

Note: nếu tên miền bạn thêm vào đã tồn tại trước đó thì sẽ xuất hiện lỗi sau:

Add another domain on DirectAdmin

Bạn cần kiểm tra lại hosting và xóa tên miền cũ nếu cần thiết.

Chúc các bạn thành công.

0 comment

You may also like

Leave a Comment