Browsing Tag

CentOS 7

Cài đặt LAMP Stack cơ bản trên CentOS 7

LAMP là gì? LAMP là một nhóm phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau (tương tự như LEMP) để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành…

Cài đặt LEMP Stack cơ bản trên CentOS 7

LEMP là gì? LEMP là một nhóm phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau (tương tự như LAMP) để cho phép máy chủ lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành Linux, với máy chủ…