Browsing Tag

Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên Ubuntu 20.04

Ubuntu sử dụng Netplan một tiện ích giúp quản lý cấu hình mạng. Bạn đơn giản chỉ cần tạo một tập tin cấu hình mạng có đuôi dạng YAML. Từ tập tin này, Netplan sẽ tạo ra tất cả các cấu hình cần thiết cho công cụ kết xuất mà bạn đã chọn. …