HomeVirtualizationVMwareHướng dẫn cài đặt ubuntu 20.04 trên VMware Workstation 3 bước

Hướng dẫn cài đặt ubuntu 20.04 trên VMware Workstation 3 bước

by Quốc Cường
423 views

Như đã biết VMware Workstattion là một phần mềm gỉa lập môi trường máy ảo trên chính máy thật của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu 20.04 trên VMware Workstation.

Cài đặt Ubuntu 20.04 trên VMWare

Bước 1: khởi tạo Virtual Machine

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn Create a New Virtual Machine
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn Typical -> Next
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn I will install operating system later
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn Linux -> Ubuntu 64-bit -> Next
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Đặt tên cho VM -> chọn đường dẫn lưu VM -> Next

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước

Bước 2: thiết lập ISO

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn Customize Hardware
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn đường dẫn lưu ISO của Ubuntu 20.04
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn Network VMNet8
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Finish

Bước 3: khởi động VM và cài đặt OS

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Bật máy ảo
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Tiến hành thiết lập OS.

Để tiến hành cài đặt và thiết lập Ubuntu các bạn tham khảo bài biết Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 Desktop nhé.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment