Hướng dẫn cài đặt ubuntu 20.04 trên VMware Workstation 3 bước

0 674

Như đã biết VMware Workstattion là một phần mềm gỉa lập môi trường máy ảo trên chính máy thật của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu 20.04 trên VMware Workstation.

Cài đặt Ubuntu 20.04 trên VMWare

Bước 1: khởi tạo Virtual Machine

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn Create a New Virtual Machine
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn I will install operating system later
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Đặt tên cho VM -> chọn đường dẫn lưu VM -> Next

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước

Bước 2: thiết lập ISO

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Chọn đường dẫn lưu ISO của Ubuntu 20.04
Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Finish

Bước 3: khởi động VM và cài đặt OS

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 20.04 Trên VMware Workstation 3 Bước
Tiến hành thiết lập OS.

Để tiến hành cài đặt và thiết lập Ubuntu các bạn tham khảo bài biết Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 Desktop nhé.

Chúc các bạn thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.