HomeLinuxUbuntuHướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

by Quốc Cường
59 views

Khi bạn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 từ repository mặc định thì chúng không phải là phiên bản mới nhất và ổn định nhất. Nếu việc cài đặt version mới nhất là quan trọng hãy sử dụng repository chính thức.

Cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Để cài đặt Docker Engine bạn có thể cài đặt theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của mình:

  • Cài đặt từ repository chính thức của Docker
  • Cài đặt từ repository mặc định trên Ubuntu 20.04

Cài đặt từ Official Repository của Docker (khuyến khích)

Update packages

sudo apt update

Download và cài đặt các gói cấn thiết

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Cài đặt Docker GPG key

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Lệnh này sẽ cài đặt repository mới nhất của Docker cho bản phát hành Ubuntu của bạn.

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"

Cài đặt Docker Engine

Trước tiên update repository một lần nữa cho chắc ăn.

sudo apt-get update

Đê chắc chắn rằng chúng ta cài đặt thông qua Docker repository thay thì mặc định của Ubuntu repository, chạy lệnh:

apt-cache policy docker-ce

Nếu bạn thấy hiển thị như hình bên dưới là chính xác. Lưu ý version hiển thị từ thời điểm bạn cài đặt có thể khác so với ảnh được chụp trong bài viết.

Hướng Dẫn Cài Đặt Docker Trên Ubuntu 20.04

Ok, bắt đầu cài đặt phiên bản Docker mới nhất

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

Verify Docker Installation

Sau khi cài đặt xong chúng ta kiểm tra lại 1 chút bằng cách chạy lệnh docker --version

root@systuts:~# docker --version
Docker version 20.10.8, build 3967b7d

hoặc

Hướng Dẫn Cài Đặt Docker Trên Ubuntu 20.04

Enable Docker Service

root@systuts:~# systemctl enable docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker

Cài đặt từ Reposiroty mặc định

Update packages

sudo apt update

Gỡ cài đặt các version cũ

Trước khi bắt đầu cài đặt, bạn cần gỡ cài đặt toàn bộ phiên bản cũ của Docker ra trước

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Cài đặt Docker

Sau khi gỡ cài đặt hoàn tất các phiên bản cũ, bạn hãy bắt đầu chạy lệnh cài đặt bên dưới.

sudo apt install docker.io -y

Kiểm tra cài đặt

Để xác thực phiên bản đã cài đặt, hãy chạy lệnh docker --version

root@systuts:~# docker --version
Docker version 20.10.7, build 20.10.7-0ubuntu1~20.04.1

Enable Docker Service

systemctl enable docker

Các lệnh cơ bản Sử dụng Docker trên Ubuntu 20.04

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Docker các bạn có thể tham khảo lệnh cơ bản trên Docker nhé.

Kết luận

Docker thực sự là một nền tảng tuyệt vời trong việc tạo ra môi trường làm việc nhanh chóng và ít tốn công sức. Hi vọng qua bài viết Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 các bạn có thể dễ dàng tự mình cài đặt thành công một mọi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment