HomeHostingPleskHow to change Mailbox Location Plesk

How to change Mailbox Location Plesk

by Quốc Cường
44 views

Change Mailbox Location trong bài viết này là thay đổi đường dẫn lưu trữ hộp thư của người dùng Plesk. Hành động này phù hợp khi bạn có nhu cầu lưu trữ dữ liệu thư tin sang một phân vùng khác. Nào chúng ta cùng bắt đầu bài viết nhé.

Change Mailbox Location

Bước 1: Remote Desktop vào Windows Server.

Bước 2: Mở Start Plesk Plesk Reconfigurator.

How To Change Mailbox Location Plesk

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Plesk Reconfigurator chọn, Change Plesk Mail Data location.

How To Change Mailbox Location Plesk

Bước 4: Click Browse để chỉ định đường dẫn mới cho mailbox và click Next. Toàn bộ mailbox data sẽ được chuyển sang đường dẫn mới như bạn đã chỉ định.

How To Change Mailbox Location Plesk

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment