HomeHostingDirectAdminFix Consider disable the folder usage count

Fix Consider disable the folder usage count

by Quốc Cường
300 views
Fix Lỗi Consider Disable The Folder Usage Count

Folder disk usage in filemanager

Đây là tính năng tính toán tất cả mức sử dụng cho tất cả các tệp trong directory trong filemanager. Giúp thep dõi việc sử dụng đĩa dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, đối với các tài khoản có mức sử dụng đĩa lớn thì việc tính toán mức sử dụng sẽ tiêu tốn 1 khoảng thời gian chờ gây nên hiện tượng load các tệp thư mục rất lâu.

Vì thế trong một số trường hợp chúng ta có thể tắt chức năng này đi, các bước thực hiện như sau:

Fix Lỗi Consider Disable The Folder Usage Count

Bước 1: SSH vào Server

Hướng dẫn SSH vào VPS/Server bằng PuTTY

Bước 2: Chỉnh sửa file directadmin.conf

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Để tắt tính năng filemanager chúng ta cần đặt tham số là 1, như sau:

filemanager_du=1

Sau đó Save lại.

Điều này sẽ hiển thị mặc định mức sử dụng 4.0K cho tất cả các thư mục. Nó cũng sẽ thay thế các thư mục truesize ( ẩn trong form, được sử dung để sắp xếp ).

Bước 3: Restart Directadmin

systemctl restart directadmin

Lời kết

Lỗi Consider Disable The Folder Usage Count đôi khi khiến chúng ta khá khó chịu trong việc hiển thị tệp và thư mục trong DirectAdmin. Vì vậy bạn có thể cân nhắc tắt chức năng này đi.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment