HomeHostingDirectAdminHướng dẫn unblock IP trên DirectAdmin

Hướng dẫn unblock IP trên DirectAdmin

by Quốc Cường
94 views

Trong trường hợp các bạn không thể đăng nhập vào DirectAdmin có thể là do địa chỉ IP Public của các bạn đã bị chặn bởi CSF. Do đó chúng ta cần tiến hành unblock IP trên DirectAdmin.

CSF là gì?

CSF là tên viết tắt của ConfigServer Security & Firewall là một tường lửa Stateful Packet Inspection (SPI) phổ biến được phân phố dưới dạng mã nguồn mở.

CSF có tính năng phát hiện xâm nhập và bảo mật ứng dụng cho hệ thống máy chủ Linux vì thế CSF được lựa chọn tích hợp vào Control Panel DirectAdmin.

Cách 1 – Unblock IP trên DirectAdmin Dashboard

Bước 1: truy cập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin

Hướng Dẫn Unblock IP Trên DirectAdmin

Bước 2: chọn ConfigServer Security & Firewall (CSF)

Hướng Dẫn Unblock IP Trên DirectAdmin

Bước 3: Tìm và gỡ địa chỉ IP khỏi danh sách bị chặn bởi CSF.

Hướng Dẫn Unblock IP Trên DirectAdmin
Nhập địa chỉ IP cần bỏ chặn vào ô tìm kiếm.
Hướng Dẫn Unblock IP Trên DirectAdmin
Nhấn Remove [địa chỉ IP của bạn] block
Hướng Dẫn Unblock IP Trên DirectAdmin
Địa chỉ IP đã được bỏ chặn khỏi danh sách của CSF.

Note: Nếu bạn không thể thực hiện cách 1 là do chính địa chỉ IP của bạn đã bị chặn vì thế chúng ta cần thực hiện cách thứ 2 để bỏ chặn từ SSH.

Cách 2 – Unblock IP trên DirectAdmin bằng SSH

Bước 1: SSH vào Server hoặc VPS

Nếu các bạn chưa biết cách SSH vào Server vui lòng tham khảo bài viết:

Hướng dẫn SSH bằng phần mềm PuTTY

Bước 2: tìm và kiểm tra địa chỉ IP đang bị block

csf -g [địa chỉ IP]

Output:

[root@da180 ~]# csf -g 123.123.123.132

Table Chain      num  pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     

filter DENYIN      200   0   0 DROP    all -- !lo  *    123.123.123.132   0.0.0.0/0

filter DENYOUT     200   0   0 LOGDROPOUT all -- *   !lo   0.0.0.0/0      123.123.123.132


ip6tables:

Table Chain      num  pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination     
No matches found for 123.123.123.132 in ip6tables

csf.deny: 123.123.123.132 # BFM: mod_security1=16 (VN/Vietnam/static.vnpt.vn) - Tue Oct 26 14:56:02 2021

Kết quả cho thấy địa chỉ IP 123.123.123.132 đang bị block bởi CSF, do đó chúng ta sẽ tiến hành gỡ bỏ như sau:

Bước 3: Unblock địa chỉ IP đang bị chặn

Để gỡ bỏ địa chỉ IP đang bị chặn, chạy lệnh sau:

csf -dr [địa chỉ IP]

Output:

[root@da180 ~]# csf -dr 123.123.123.132
Removing rule...
DROP all opt -- in !lo out * 123.123.123.132 -> 0.0.0.0/0 
LOGDROPOUT all opt -- in * out !lo 0.0.0.0/0 -> 123.123.123.132 

Như vậy chúng ta đã thành công unblock IP trên DirectAdmin, tiếp theo chúng ta cần restart lại cấu hình CSF.

Bước 4: restart lại CSF

csf -r

Bước 5: tiến hành truy cập lại vào DirectAdmin Dashboard

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment