HomeHostingPleskMẹo Đăng nhập Plesk không cần mật khẩu

Mẹo Đăng nhập Plesk không cần mật khẩu

by Quốc Cường
34 views

Để đăng nhập Plesk không cần mật khẩu bạn cần tạo một liên kết đăng nhập một lần cho Plesk trong trường hợp bạn không thể đăng nhập bằng mật khẩu được cung cấp.

Lưu ý: Bài viết này giả định rằng bạn có toàn quyền để đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH hoặc Remote Desktop Connection.

Mẹo Đăng Nhập Plesk Không Cần Mật Khẩu

Tạo Liên Kết Đăng Nhập Plesk không Cần Mật Khẩu

Plesk Onyx (Linux)

1.Login vào Server thông qua SSH

2. Chạy lệnh sau để tạo liên kết đăng nhập một lần:

plesk login

3. Sau khi hoàn thành lệnh này, bạn sẽ thấy đầu ra tương tự bên dưới:

https://<your server IP>:8443/login?secret=1LmJ4VaAnV4K%2Bnslg%2B4Axk03x2t%2 

Lưu ý: Liên kết bạn vừa tạo sẽ chỉ khả dụng trong 24 giờ sau khi tạo

4. Khi bạn đã có liên kết của mình, bạn sẽ cần sao chép và dán nó từ cửa sổ dòng lệnh của bạn

Plesk Onyx (Windows)

1.Login vào Server thông qua RDP

2. Mở cửa sổ Windows Command Prompt (CMD)

3. Chạy lệnh sau để tạo liên kết đăng nhập một lần:

plesk login

4. Sau đó, bạn sẽ thấy đầu ra tương tự được liệt kê dưới đây:

https://<your server IP>:8443/login?secret=1LmJ4VaAnV4K%2Bnslg%2B4Axk03x2t%2

5. Khi bạn đã có liên kết của mình, bạn sẽ cần sao chép và dán nó từ Cửa sổ nhắc lệnh của bạn.

Lời kết

Đăng nhập Plesk không cần mật khẩu thực chất là sử dụng liên kết được tạo sẵn trên máy chủ và chỉ tồn tại trong 24 tiếng đồng hồ.

Chúc các bạn thành công

You may also like

Leave a Comment