HomeNetworkingHướng dẫn test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

Hướng dẫn test tốc độ mạng trên CentOS 7 bằng Speedtest-cli

by Quốc Cường
105 views

Speedtest.net là chương trình kiểm tra tốc độ và hiệu suất kết nối Internet phổ biến được nhiều người dùng trên thế giới.

Trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng speedtest-cli một tool được phát triển bởi Speedtest.net để kiểm tra băng thông mạng trên hệ điều hành Linux.

Điều kiện tiên quyết

Speedtest-cli được phát triển bằng ngôn ngữ python. Vì vậy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã được cài đặt sẵn python.

Để kiểm tra chúng ta chạy lệnh sau:

Hướng Dẫn Test Tốc Độ Mạng Trên CentOS 7 Bằng Speedtest-Cli

Nếu chưa cài đặt python, các bạn chạy lệnh cài đặt sau:

[root@systuts ~]# yum install python -y
Hoặc
[root@systuts ~]# yum install python -y

Download Speedtest-cli.py

[root@systuts ~]# wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
[root@systuts ~]# chmod +x speedtest-cli

Check the internet speed

Đơn giản chạy lệnh sau:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli
Hoặc
[root@systuts ~]# python speedtest-cli 
Hướng Dẫn Test Tốc Độ Mạng Trên CentOS 7 Bằng Speedtest-Cli

Để xem kết quả dưới dạng byte chỉ cần thêm option --bytes:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli --bytes
Hướng Dẫn Test Tốc Độ Mạng Trên CentOS 7 Bằng Speedtest-Cli

Chia sẻ kết quả test dạng URL các bạn có thể làm như sau:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli --share
Hướng Dẫn Test Tốc Độ Mạng Trên CentOS 7 Bằng Speedtest-Cli

Tương tự cho option --bytes:

[root@systuts ~]# ./speedtest-cli --share --bytes

Kết luận:

Speedtest thật sự là công cụ tuyệt vời trong việc chẩn đoán tốc độ mạng Internet. Chỉ với vài lòng Speedtest-cli cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được một cách nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment