HomeLinuxRHEL\CentOSCài đặt NodeJS trên CentOS 7 mới nhất

Cài đặt NodeJS trên CentOS 7 mới nhất

by Quốc Cường
229 views

Giới thiệu

NodeJS là trình chạy (runtime) của JavaScript được xây dựng trên công cụ JavaScript V8 của Chrome. Nào hãy xem cách cài đặt NodeJS trên CentOS 7 như thế nào nhé.

Cài Đặt NodeJS Trên CentOS 7 Mới Nhất

Cài đặt NodeJS trên CentOS 7

Install from source

Cách cơ bản nhất để có thể cài đặt NodeJS đó là tự biên dịch từ mã nguồn.

Để làm được điều này, trước tiên bạn cần tải mã nguồn từ trang chủ

wget https://nodejs.org/dist/v14.18.1/node-v14.18.1.tar.gz -P /root/
cd ~
tar xzvf node-v* && cd node-v*

Cài đặt các package cần thiết hỗ trợ cho việc biên dịch.

yum install centos-release-scl
yum install devtoolset-7
scl enable devtoolset-7 bash

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấu hình và biên dịch NodeJS.

./configure
make

Việc biên dịch có thể sẽ tiêu tốn một lượng thời gian. Ngay khi trình biên dịch chạy hoàn tất, bạn hãy bắt đầu cài đặt phần mềm bằng lệnh:

sudo make install

Sau khi hoàn tất, để kiểm tra lại việc cài đặt bạn hãy chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản NodeJS đã được cài đặt:

node --version

Install from Yum repository

Thêm một lựa chọn khác để cài đặt NodeJS trên CentOS 7 đơn giản hơn đó là cài đặt từ yum repository.

Latest Release:

yum install -y gcc-c++ make 
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - 

Stable Release:

yum install -y gcc-c++ make 
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - 

Cài đặt NodeJS

yum install -y nodejs

Kiểm tra lại phiên bản sau khi cài đặt.

[root@centos7 ~]# node -v
v14.18.1
[root@centos7 ~]# npm -v  
6.14.15

Kết luận

Ngoài ra còn có nhiều cách khác để cài đặt NodeJS trên CentOS 7, trên đây chỉ là một số phương pháp đơn giản nhất mà mình tổng hợp được. Hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment