HomeHostingHướng dẫn reset Admin password Plesk 17.8.x

Hướng dẫn reset Admin password Plesk 17.8.x

by Quốc Cường
64 views

Bài viết này giải thích cách reset Admin Password Plesk của bạn trong trường hợp mật khẩu bị thất lạc hoặc bị quên.

Lưu ý: bài viết này chỉ có hiệu quả đối với phiên bản Plesk Onyx 17.8.x

Bắt đầu với Plesk 17.8, các phương thức cũ hơn để thay đổi hoặc truy xuất Mật khẩu quản trị viên Plesk không còn khả dụng vì lý do bảo mật. Chỉ có hai cách để đăng nhập vào Plesk bằng cách tạo liên kết đăng nhập sử dụng một lần thông qua dòng lệnh trong Windows hoặc Linux hoặc đặt lại Mật khẩu quản trị viên Plesk thông qua dòng lệnh trong Windows hoặc Linux.

Hướng Dẫn Reset Admin Password Plesk

Reset Admin Password Plesk

Windows Command via Remote Desktop

 plesk bin admin --set-admin-password -passwd "your_new_password" 

Nơi bạn thấy your_new_password, hãy cung cấp mật khẩu bạn muốn thay đổi người dùng Plesk Admin

Linux Command via SSH

Lệnh này dưới đây áp dụng cho Plesk Linux phiên bản 17.0 trở lên

plesk bin admin --set-admin-password -passwd 'your_new_password'

Nơi bạn thấy your_new_password, hãy cung cấp mật khẩu bạn muốn thay đổi người dùng Plesk Admin.

Xin lưu ý, trong lệnh trên, nó có vẻ giống với lệnh Windows, nó thực sự KHÔNG giống nhau, trong Windows chúng tôi sử dụng dấu ngoặc kép (“) xung quanh mật khẩu, trong biến thể Linux, chúng tôi sử dụng dấu ngoặc đơn (‘) xung quanh mật khẩu.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment