HomeHostingDirectAdmin3 bước cài đặt Composer trên DirectAdmin

3 bước cài đặt Composer trên DirectAdmin

by Quốc Cường
16 views

Giới thiệu

Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện mà dự án của bạn phụ thuộc vào và nó sẽ quản lý (cài đặt/ cập nhật) chúng cho bạn.

Cài đặt Composer trên DirectAdmin

Trước tiên chúng ta SSH vào Server DirectAdmin

Bước 1: di chuyển đến thư mục custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

Bước 2: update package

Trước khi cài đặt composer chúng ta cần chạy update các package để đảm bảo cập nhật các package mới nhất.

./build update

Bước 3: build Composer

Để cài đặt composer chúng ta chạy lệnh sau:

./build composer
3 bước cài đặt Composer trên DirectAdmin

Kết luận

Sau khi thực hiện 3 bước cài đặt Composer trên DirectAdmin các bạn đã có thể thoải mái sử dụng công cụ Composer trên Server của mình rồi đấy. Thật đơn giản đúng không nào.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment