HomeHostingHướng dẫn Redirect HTTPS cPanel

Hướng dẫn Redirect HTTPS cPanel

by Quốc Cường
34 views

Sau khi cài đặt SSL hoàn tất các bạn cần tham khảo hướng dẫn redirect https cpanel để chuyển hướng đường dẫn webiste của bạn để bảo mật.

Nếu bạn vẫn chưa biết cách cài đặt SSL lên cPanel hãy tham khảo: Hướng Dẫn Upload SSL CPanel Cực Đơn Giản.

Redirect HTTPS cPanel

Đăng nhập vào Cpanel chọn Domains.

Hướng dẫn Redirect HTTPS cPanel

Bật chế độ Force HTTPS Redirect cho domain của bạn.

Hướng dẫn Redirect HTTPS cPanel

Redirect bằng htaccess

Hệ điều hành Linux sử dụng file .htaccess để xử lý việc chuyển hướng. Bạn có thể tạo 1 file .htaccess trong đường dẫn File Manager/public_html để xử lý việc này.

Hướng dẫn Redirect HTTPS cPanel
Hướng dẫn Redirect HTTPS cPanel

Sử dụng đoạn code dưới đây để thêm vào file .htaccess để xử lý việc chuyển hướng:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Nếu như bạn đã có sẵn file .htaccess hãy nhớ:

  • Không được sử dụng 2 từ RewriteEngine On trong 1 file.
  • Đảm bào rằng các dòng RewriteCond và RewriteRule ngay lập tức theo RewriteEngine On hiện có.

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment