HomeHostingDirectAdminKhắc phục lỗi: Can’t read ticket list trên DirectAdmin

Khắc phục lỗi: Can’t read ticket list trên DirectAdmin

by Quốc Cường
29 views

Mô tả lỗi Can’t Read Ticket List

Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file.

Khi gặp lỗi Can’t read ticket list trên VPS của bạn sẽ bị “highload”, CPU bị chiếm dụng 100% khiến cho VPS truy cập cực kì chậm.

Khắc Phục Lỗi: Can't Read Ticket List DirectAdmin

Nguyên nhân

Do tập tin ticket.list bị lỗi không thể đọc được. Cách xử lý cực kì đơn giản thôi.

Hướng dẫn khắc phục

Xoá toàn bộ ticket list của Admin

# cd /usr/local/directadmin/data/admin
# cp tickets.list tickets.list.backup
# echo -n "" > tickets.list
# killall -9 dataskq directadmin

hoặc theo từng User

# cd /usr/local/directadmin/data/users/username
# echo -n "" > tickets.list

Đối với tệp Ticket.list, nếu bạn không muốn xóa tất cả các vé và giữ những cái mới hơn, bạn có thể sử dụng một cái gì đó như thế này, ví dụ, để giữ 500 vé / tin nhắn gần đây nhất:

# cp tickets.list tickets.list.backup
# tail -n 500 tickets.list.backup > tickets.list
# rm tickets.list.backup

Trong đó chỉ đơn giản là kết thúc tập tin, trong đó có 500 mục mới nhất.

Restart lại DirectAdmin

# systemctl restart directadmin

Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment