HomeLinuxLinux TricksMột số cách sử dụng useradd command cơ bản trên Linux

Một số cách sử dụng useradd command cơ bản trên Linux

by Quốc Cường
693 views

Tổng quan

Useradd command là một lệnh thường được sử dụng để tạo user account trên hệ thống. Ngoài các user cấp cao như root bạn có thể tạo thêm nhiều user khác để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Cách sử dụng useradd command

Cú pháp:

Usage: useradd [options] LOGIN
useradd -D
useradd -D [options]

Tạo user mới

sudo useradd demo_user

Tạo user với đường dẫn thư mục chỉ định

sudo useradd -d /home/demo_user demo_user

Chỉ định id cho user

sudo useradd -u 1234 demo_user

Chỉ định group id

sudo useradd -g 9999 demo_user

Tạo user mà không chỉ định thư mục

sudo useradd -M demo_user

Thiết lập expiry date cho user

sudo useradd -e 2021-06-15 demo_user

Thêm comment

sudo useradd -c "This is a Demo User" demo_user

Thay đổi login shell

sudo useradd -s /bin/sh demo_user

Thiết lập password không mã hóa

sudo useradd -p systuts demo_user

Help

sudo useradd --help
Một Số Cách Sử Dụng Useradd Command Cơ Bản Trên Linux

Kết luận

Đó là tất cả các mẹo sử dụng lệnh useradd thông dụng nhất. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng comment bên dưới. Chúng tôi sẽ hộ trợ các bạn.

Chúc các bạn thành công

You may also like

Leave a Comment