Tổng hợp khắc phục CANNOT EXECUTE YOUR REQUEST” khi cài SSL Let’s Encrypt

0 25

Trong quá trình cài đặt SSL trên DirectAdmin, bạn có thể bắt gặp lỗi phổ biến Cannot Execute Your Request, các bạn hãy tham khảo bài viết sau để biết cách khách phục nhé.

Malfromed account ID in KeyID

Tổng hợp khắc phục CANNOT EXECUTE YOUR REQUEST” khi cài SSL Let’s Encrypt
~]# cd /usr/local/directadmin/custombuild
~]#./build update
~]#./build letsencrypt

Sau khi update hoàn tất các bạn thử tạo lại SSL nhé, nếu lỗi vẫn còn hãy thử:

~]# mv /usr/local/directadmin/conf/letsencrypt.key 
~]# /usr/local/directadmin/conf/letsencrypt.key.backup
~]# mv /usr/local/directadmin/conf/letsencrypt.key.json 
~]# /usr/local/directadmin/conf/letsencrypt.key.json.backup

Chúc các bạn thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.