Fix lỗi You can only add a certificate to your main domain

0 18

Lỗi You can only add a certificate to your main domain xuất hiện do bạn chưa cấu hình enable_ssl_sni trên DirectAdmin. Để khắc phục lỗi này các bạn theo dõi các bước sau.

Hình ảnh lỗi

Fix lỗi You can only add a certificate to your main domain

Cách fix You Can Only Add A Certificate To Your Main Domain

Bước 1: SSH vào máy chủ DirectAdmin

Bước 2: chỉnh sử tập tin /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Thêm enable_ssl_sni=1 vào cuối tập tin cấu hình directadmin.conf

Lưu lại và restart DirectAdmin

systemctl restart directadmin

Chúc các bạn thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.